Per 1 juni 2016 vergroot Standic de scheepspompcapaciteit van pompkamer 2 naar 558 m3/h. Hierdoor is het bedrijf in staat nog snellere doorlooptijden van overpomping te realiseren, waardoor het de service voor klanten naar een hoger niveau tilt. De ‘oude’ scheepspompen van pompkamer 2 hadden een pompcapaciteit van 300 m3/h. Dankzij de verbeterde capaciteit wordt de belading van schepen vanuit Tankput 3 aanzienlijk versneld.

– De ingebruikname van de nieuwe pompsets brengt daarnaast nog een aantal verbeteringen met zich mee:
– De complete installatie in pompkamer 2 is in ATEX-equipment uitgevoerd.
– Er is een extra 1000 kVA-transformator geplaatst voor de voedingen naar de elektromotoren van de nieuwe pompsets. Hierdoor is direct een spare capaciteit gecreëerd voor de toekomst.
– De nieuwe pompsets zijn vanaf nu ook vanuit de controlekamer te bedienen voor wat betreft starten, stoppen en inregelen van snelheid.
– Met de installatie van de nieuwe pompsets is de vloeistofdichte voorziening van pompkamer 2 vernieuwd, vergroot en opnieuw gecertificeerd. Bijkomend voordeel is dat er nu een optimale bereikbaarheid is gecreëerd voor onderhoudswerkzaamheden.
– Dankzij het nieuwe leidingwerk zijn er eenvoudig overpompingen tussen tanks in Tankput 3 te realiseren. In het verleden moest dit via steiger 2 omgekoppeld worden.

Standic beschikt in totaal over elf pompkamers en zal in de toekomst wellicht ook pompkamers 1 en 3 voorzien van grotere pompcapaciteit.