Antwerp

HOOG BEZOEK BIJ STANDIC TERMINAL ANTWERPEN

Standic •

Antwerpen, mei 2022 – De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHO) Liesje Schreinemacher heeft met een Nederlands-Belgische delegatie een bezoek gebracht aan het Nederlandse tankopslagbedrijf Standic in Antwerpen. Het bezoek markeerde een investering van 250 miljoen euro van het Nederlandse familiebedrijf voor een nieuwe chemieterminal in de Antwerpse haven.

Tijdens het ministeriële bedrijfsbezoek, waarbij onder andere ook de Antwerpse schepen voor economie Erika Caluwaert aanwezig was, werd de delegatie welkom geheten door Standic directeur Ronald Ooms en Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen Bruges.

De bezoekers kregen een rondleiding door de state-of-the-art terminal. Bij het ontwerp van de terminal is nadrukkelijk gekeken naar de efficiency ten behoeve van de klanten, de optimalisatie van de logistiek en naar duurzaamheid. Daarnaast werkt Standic samen met het Havenbedrijf Antwerpen Bruges onder andere op het gebied van logistieke oplossingen: meer mogelijkheden per spoor, en op termijn meer spreiding in tijd van het laden en lossen van trucks

Standic directeur Ooms benadrukte het belang van kwaliteitsbehoud van de hoogwaardige producten van de klant. “Een dedicated infrastructuur is daarvoor het belangrijkst. Dat betekent dat elke tank z’n eigen systemen heeft waardoor een product nooit vermengd en vervuild kan raken.” In Antwerpen is Standic actief in de tankopslag van chemie en specialty chemicals. De haven van Antwerpen is een sterke chemische hub met de vestiging van een groot aantal productie- en distributiebedrijven in Antwerpen. In 2021 is het eerste deel van de Standic terminal in bedrijf genomen met 79 tanks en 93.250 m3. In totaal zal de chemieterminal straks 240.000 m3 opslag hebben.

Een Nederlands-Belgische delegatie bracht een bezoek aan het Nederlandse tankopslagbedrijf Standic in Antwerpen. Vlnr: Hanneke Schuiling – Dir.-Generaal. Buitenlandse Econ. Betrekkingen, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan – Ned. Ambassadeur te Brussel, Arnold de Haan –  Dir.-Eigenaar Hametha, Liesje Schreinemacher – Minister voor BHO, Erika Caluwaerts – Schepen voor oa Economie en Industrie, Jacques Vandermeiren – CEO Haven Antwerpen Bruges, Ronald Ooms –  Gen. Manager Standic, Bert van Lingen – Ned. Consul – Generaal te Antwerpen.